Call Now! 1-314-624-0350

[:vi]Wealth Management[:]

[:vi]

Đầu Tư Chứng Khoán, Tài Chính, và Bảo Hiểm – Financial Services

Với chủ trương sử dụng tất cả những chương trình đầu tư có lợi nhất về mặt thuế vụ, Lê Anh đã và đang điều hành nhiều chương trình đầu tư, bảo hiểm có lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp. Với các kế koạch thuế và đầu tư đặc biệt này, khách hành của chúng tôi không chỉ chi trả thuế ở mức thấp nhất mà còn sử dụng nguồn thu nhập để lập ra quỹ tiết kiệm và đầu tư hưu trí dài hạn được khấu trừ vào chi phí kinh doanh (và như vậy mức thuế doanh nghiệp và cá nhân của quí vị còn giảm thấp hơn nữa.)

Các Dịch Vụ Đầu Tư, Quản Lý Tài Chính, và Bảo Hiểm:
Đầu tư Các Kế Hoạch Hưu Trí và Quản Lý Tài Chính 

  1. Đầu Tư Cổ Phiếu, Trái Phiếu, và Chứng Khoán
  2. Mutual Fund, Bảo Hiểm Có Lời
  3. Kế Hoạch Hưu Trí Cá Nhân và Doanh Nghiệp Miễn Thuế
  4. Chuyển Đổi Các Chương Trình Hưu Trí Khi Về Hưu Hay Nghỉ Việc

Các Dịch Vụ Bảo Hiểm (Insurance and Insurance Planning)

  1. Bảo Hiểm Nhân Thọ Định Kỳ và Suốt Đời
  2. Đầu Tư Bảo Hiểm
  3. Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Hưu Trí
  4. Bảo Hiểm Thu Nhập Khi Có Thương Tật (Dành cho chủ doanh nghiệp, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, và các chuyên gia)
  5. Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cá Nhân và Cho Doanh Nghiệp

Theo luật đầu tư liên bang và tiểu bang, chỉ có văn bản tiếng Anh (English Version) là được phép sử dụng chính thức trong các tài liệu hướng dẫn về đầu tư và quản lý tài chính. Chúng tôi có riêng một web site dành riêng cho dịch vụ này, nếu quí vị muốn tìm hiểu sâu rông hơn về lĩnh vực này tại xin vào địa chỉ trang web sau đây.

www.Le-Financial.com

Tuy nhiên, với tất cả các vị không thông thạo tiếng Anh, trang tiếng Việt này, cũng như các bài viết bên dưới là những nguồn thông tin quan trọng.[:]

Leave a Comment