Call Now! 1-314-624-0350

Khai Thuế

Thạc sỹ Lê Anh, tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh về kiểm toán và tài chính, hội viên Hàn Lâm Viện Kiểm Toán Quốc Gia Hoa Kỳ (AICPA) và Anh Quốc (CIMA), là chuyên gia cao cấp nhất trong ngành kế toán thuế vụ trong vùng Saint Louis, Missouri và miền nam Illinois. Trong hơn tám năm qua, văn phòng chúng tôi đã đào tạo hằng trăm chuyên viên thuế vụ Mỹ, Việt, và Tây Ban Nha. Hơn 12,000 hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp trên khắp vùng miền trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã được Anh Le CPA chuẩn bị và đệ nộp lên sở thuế liên bang và tiểu bang.

Đến với văn phòng Anh Le CPA, quí vị sẽ nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp tốt nhất của nhiều nhân viên tốt nghiệp đại học và cao học. Nhân viên chúng tôi luôn luôn trao dồi nghiệp vụ, thường xuyên tham dự các khoá học tu nghiệp để chuẩn bị hồ sơ khách hang thật chính xác, theo đúng các luật lệ mới nhất.

Tôn chỉ của chúng tội là CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM, UY TÍN, & BẢO MẬT. Chúng tôi tận dụng những chuyên môn cao nhất, để mang về số tiền refund cao nhất theo luật định, hoặc phải trả những khoản thuế thấp nhất nhưng hoàn toàn hợp pháp.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CHÚNG TÔI SẼ GIÚP QUÍ VỊ TRÁNH MỌI RẮC RỐI VỀ THUẾ VỤ.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CHÚNG TÔI SẼ GIÚP QUÍ VỊ TRÁNH MỌI RẮC RỐI VỀ THUẾ VỤ.

Sau Đây Là Các Dịch Vụ Thuế Cá Nhân Chính

1. Thuế Cá Nhân Cho Người Làm Công (W2 and 1099MISC) 2. Thuế Cá Nhân cho Chủ Nhân (Sole Proprietor, LLC) 3. Chỉnh Sửa Thuế Cá Nhân Bị Sai Sót

Sau Đây Là Các Dịch Vụ Thuế Doanh Nghiệp và Công Ty

1. Thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (LLP, LLC) 2. Thuế Công Ty Cổ Phần (C-Corporation, S-Corporation) 3. Thuế Tổ Hợp Doanh Nghiệp (Partnership)