Call Now! 1-314-624-0350

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ – TAX PLANNING

Lên kế hoạch thuế là phần quan trọng nhất trong kế hoạch tài chính tổng thể của cá nhân và doanh nghiệp mọi ngành nghề. Mục tiêu của tất cả các kế hoạch thuế là tận dụng tất cả những hiểu biết về các luật thuế hiện hành và sắp đến (năm này và cả năm sau) để chuẩn bị các chiến lược tài chính, kế toán, và đầu tư kinh doanh có lợi nhất để giảm thiểu nhất mức thuế phải nộp, hoặc được nhiều ưu đãi nhất về thuế vụ. Mỗi một doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều có những nhu cầu, lợi điểm, và hạn chế riêng khi lên kế hoạch thuế, nhưng tất cả điều dựa trên mục tiêu tổng thể tài chính thích hợp của chính mình. Lê Anh và đội ngủ chuyên viên kinh nghiệm sẽ giúp quí vị thực hiện không chỉ qua việc giảm số tiền sẽ phải đóng thuế hợp lý theo đúng luật (không có nghiã là giảm số tiền thu nhập), mà là tăng các khoản khấu trừ hợp lý, và tận dụng các tín thuế (tax credit) để gia tăng thêm lượng tiền thu nhập của quí vị.

Giảm Thu Nhập

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định số thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Rất nhiều yếu tố khác phụ thuộc vào AGI của quí vị – chẳng hạn như tỷ lệ thuế và các khoản tín dụng khác nhau. AGI thậm chí ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong tương lai, ví dụ việc bảo lãnh thân nhân, việc vay mượn tiền mua nhà, mua xe, mượn tiền ngân hàng để mở rộng doanh nghiệp, và mượn tiền học đại học cho con cái. AGI còn ảnh hưởng đến việc bạn có được ưu đãi trong các tín thuế (tax credit) dành cho doanh nghiệp và cá nhân khi sử dụng đúng lúc mà các tín thuế này được áp dụng. Điều chỉnh nguồn thu nhập để có thể trả thuế hợp lý là một biện pháp quan trọng nhất khi chuẩn bị kế hoạch tài chính của mọi người và mọi ngành nghề. Như qúi vị đã biết, thu nhập cao thì phải trả thuế cao. Một cách để giảm thuế là giảm số thu nhập phải chịu thuế mà không làm giảm số thu nhập thực tế. Một trong hai cách là tăng cao số tiền đóng góp vào quỹ về hưu 401(K) tại hãng làm và tăng quỹ về hưu cá nhân IRA. Đóng góp cho các kế hoạch nghĩ hưu sẽ giảm bớt số thu nhập phải chịu thuế. Trong khi đó, các đóng góp vào quỹ hưu trí cá nhân sẽ giúp bạn đầu tư sinh lời miễn thuế cho đến khi quí vị rút ra sau này. Lúc đó quí vị đã về hưu, không đi làm thì định mức thuế (tax rate) của quí vị sẽ rất thấp.

Tăng Các Khoản Khấu Trừ

Tăng thêm các khoản khấu trừ hợp pháp để giảm phần thu nhập chịu thuế (taxable income) là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch thuế tổng thế của quý vị. Thu nhập chịu thuế là những thu nhập còn lại sau khi điều chỉnh những khoản khấu trừ cho phép. Hầu hết ai cũng có một số khoản khấu trừ cố định phụ thuộc vào cách thức khai (vợ chồng khai chung, khai riêng, chủ hộ, độc thân) đều có định mức giảm thuế riêng, cộng thêm vào số thành viên trong gia đình lại có thêm một khoản trừ nữa. Tuy nhiên những chi phí y tế, thuế tiểu bang, thuế tài sản, tiền lời trong việc mua nhà (home mortgage), tiền lời thế chấp nhà (home equity loan), tiền đóng góp vào các tổ chức từ thiện có đăng ký là tổ chức không vụ lợi (Non-Profit 501C(3)) sẽ làm thay đổi rất nhiều về khoản thuế phải trả.

Tận Dụng Các Tín Dụng Thuế (Tax Credits)

Sau khi đã điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế, trừ thuế, miễn thuế, thì tổng số thuế lẽ ra phải trả sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm tuỳ thuộc vào thu nhập – thu nhập càng cao mức chịu thuế sẽ tăng theo từ 10% cho đến 39% chưa kể các loại thuế phụ trội như AMT (Alternative Minimum Tax), thuế phạt không mua bảo hiểm sức khoẻ, thuế phụ trội Medicare, thuế Self-Employment tax. Tuy nhiên đây chưa phải là số thuế quí vị phải trả. Có nhiều tín thuế sẽ giúp cho quí vị trừ thẳng ra khỏi tổng số thuế phải trả. Các tín thuế nào bao gồm tín thuế khuyến khích quí vị thành lập quỹ về hưu, các chi phí đại học, nhận con nuôi, gửi con vào nhà trẻ, và nhiều nhất là tín thuế dành cho gia đình đông con có thu nhập thấp.

Kế Hoạch Thuế cho Doanh Nghiệp – Tax Planning for Business

Kế hoạch thuế là nhu cầu tối quan trọng đối với các doanh nghiệp vì định mức thuế doanh nghiệp rất cao và chịu nhiều loại thuế hơn, từ sales tax (thuế doanh thu), income tax (thuế lợi tức), employement tax (thuế lương bổng nhân viên bao gồm thuế khấu trừ -withholding tax (federal, state, city), thuế an sinh xã hội (social security tax), thuế y tế (medicare tax), thuế thất nghiệp liên bang và tiểu bang (federal and state unemployment taxes). Điều quan trọng nhất trong kế hoạch thuế là trong buớc đầu thành lập doanh nghiệp. Cần phải chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo đúng cách để có được mức thuế ưu đãi nhất. Tuỳ theo ngành nghề, tuỳ theo số lượng cổ phần, nguồn vốn, và phương thức kinh doanh mà chúng tôi sẽ đề nghị nên làm partnership, LLC, S-corporation, C-corporation, LLP, hay sole proprietor cho hợp lý vừa giảm tối đa những trách nhiệm hình sự khi gặp kiện tụng, vừa tiết kiệm mức thuế tối thiểu. Chúng tôi cũng nhìn từ cách nhìn tổng thể của một chuyên gia tài chính và thuế vụ để có thể dụng tận dụng những ưu đãi cho phép trong từng loại hình doanh nghiệp mà thành lập doanh nghiệp theo nhu cầu của quí vị. Đối với các doanh nghiệp, các khoản khấu trừ thuế, tín thuế còn có việc khấu trừ các khoản phúc lợi cho nhân viên (retirement plans) và các chi phí kinh doanh được ưu đãi. Các tín thuế cho doanh nghiệp thay đổi hàng năm, nên cần có một chuyên viên có trình độ chuyên môn cao giúp đỡ. Các nhiều doanh nghiệp đã được văn phòng Anh Le CPA giúp đở, đã tiết kiệm hằng năm từ vài chục ngàn đô-la (doanh nghiệp nhỏ), đến vài chục triệu đô-la (các công ty xây nhà cửa cho các thành phần trung lưu tại Illinois.) Nhiều doanh nghiệp có cùng một lợi tức, nhưng nếu có sự cố vấn chuyên môn và thiết lập mức thuế đúng cách có thể tiết kiệm đến 90% số thuế phải đóng. Đó là lý do tại sao các công ty có nguyên cả một phòng thuế vụ với nhiều kế toán sư.