Call Now! 1-314-624-0350

Đội Ngũ Chuyên Viên – Our Vietnamese Team

 

Các Nhân Viên Chính – Key Corporate Employees.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ đại học và cao học trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế vụ, quản trị kinh doanh và quản trị tài chính. Các dịch vụ chuyên nghiệp trọn gói từ A đến Z bao gồm kế toán, lương bổng, khai thuế, tư vấn kinh doanh, thành lập công ty, lên kế hoạch hưu trí cá nhân, đầu tư chứng khoán, lên kế hoạch miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và các cá nhân có thu nhập cao, bảo hiểm nhân thọ, chương trình tiết kiệm đại học. Đặc biệt Anh Le CPA được đánh giá cao trong việc đại diện cho hàng ngàn khách hàng giải quyết các vụ kiện tụng về thuế vụ (Tax Audit – Tax Examination) và quản lý tài chính cho công ty và cá nhân trên toàn quốc, chủ yếu là trong vùng St Louis, Missouri, Illinois, và Houston, Texas.