Call Now! 1-314-624-0350

Liên Lạc Với Chúng Tôi 

Khi có nhu cầu tư vấn về kế hoạch kinh doanh, thành lập và quản lý công ty, kế toán, trợ giúp trong các cuộc điều tra thuế vụ, và đầu tư, hãy gọi cho văn phòng chúng tôi, email, hoặc fax theo các số sau đây:

   MO: (314) 435-2306       IL:  (618) 622-0829      Toll Free: (855) 336-5375

           Fax: (618) 622-0830 and efax: (618) 589-9604

           Email: Anh@AnhLeCPA.com

Hoặc quí vị có thể ghé thăm văn phòng chúng tôi trong giờ làm việc tại 722 Lincoln Hwy, Fairview Heights, IL 62208. Hoặc điền vào mẫu thư liên lạc dưới đây và chọn “SEND” và nhân viên chúng tôi sẽ lien lạc lại với quí vị

Văn Phòng Làm Việc 

Văn phòng chính của Anh Le CPA tại 722 Lincoln Hwy, Fairview Heights, IL 62208 bên cạnh trung tâm mua sắm Saint Clair Square Mall, cách thành phố Saint Louis, Missouri 12 dặm về hướng đông, nằm cạnh xa lộ cao tốc liên bang I-64, Exit 12.  

Thành phố Fairview Heights là trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam tiểu bang Illinois (Commercial hub – commercial capital of southern Illinois).  Chúng tôi cũng có bốn văn phòng phụ tại miền Nam tiểu bang Illinois tại bốn thành phố Belleville, Cahokia, Collinsville, và East Saint Louis.  

Văn phòng chính tại Fairview Heights, IL là văn phòng công ty và là nơi phục vụ tất cả khách hàng đa văn hóa trong tất cả mọi dịch vụ với chuyên viên Mỹ, Việt, và Tây Ban Nha.  Văn phòng phụ tại bốn thành phố còn lại chủ yếu phục vụ khách hàng Mỹ trong các dịch vụ thuế vụ và kế toán.

Mẫu Thư Liên Lạc

Thông Tin Cá Nhân (Personal Info)

Tên Họ (Name):

Điện Thoại (Phone):

Email:

Địa Chỉ (Street):

Thành Phố (City):

Tiểu Bang và Số Vùng (State & Zip Code):

Nhu Cầu (Area of Interests)

Điều Tra Thuế Vụ, Trở Ngại Về Thuế Vụ (Tax Audits , Tax Problems):

Câu Hỏi Tổng Quát (General Questions):

Kế Toán, Lương Bổng, Thuế Vụ (Accounting or Tax):

Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp (Business Start Up):

Kế Hoạch Đầu Tư Doanh Nghiệp và Cá Nhân (Business and Individual Retirements):

Chương Trình Tiết Kiệm Đại Học (College Saving Plans):

Đầu Tư Cổ Phiếu, Chứng Khoán (Stock, Bond, Variable Annuity):

(Tham khảo thêm trang web riêng về quản lý và đầu tư tài chánh của chúng tôi, www.Le-Financial.com)

Các Nhu Cầu Bảo Hiểm Cá Nhân và Thương Mại (Insurance Needs):

Contact

2019 © Anh Le, CPA | Designed By HY-viz Marketing