Call Now! 1-314-624-0350

CONSULTING AND ORGANIZATION SET UP

Sole Proprietor
Partnership
Corporation (C-Corp and S-Corp)
Limited Liability Company (LLC)

TRAINING AND CERTIFICATION

 • Certified Public Bookkeepers
 • Certified Tax Preparers

FREE SEMINARS AND WORKSHOPS

Since business community is the backbone of our business, we have worked tirelessly with the business communities in Fairview Heights, Cahokia, East St Louis, and surrounding areas to provide countless small business seminars to help the business strive and grow. Currently we provide the following services to small businesses.

 • Tax Tips for Stocks and Bonds
 • Tax Breaks for Retirement Planning
 • Tax Tips for Realtors
 • Tax Implications for Short Sales
 • Tax Tips For Hair Stylists
 • Healthcare Reform Implication for Business
 • Healthcare Reform Implication for Individuals
 • Small Business Seminars
 • Tax and Tip Incomes

We are currently working with local Small Business Administration to set up a workshop for potential new entreprenuers and existing small business owners for getting business starting and funding for expansion. More information will be updated when it becomes available.

CALL US IF YOU WANT ANY OF FREE WORKSHOPS SET UP AT YOUR BUSINESS

Tư Vấn

Là một kiểm toán sư (CPA) có nhiều kinh nghiệm trong nghề, đã từng làm việc cho nhiều công ty lớn nhỏ, như Caterpillar Inc., là một trong 30 công ty hàng đầu tạo ra chỉ số chứng khoán Dow Jones hơn 85 năm, cho đến trở thành người thành lập và điều hành nhiều công ty lớn nhỏ, từ Dairy Queen đến Liberty Tax Service (với năm văn phòng thuế vụ trong vùng miền tây nam Illinois), Lê Anh hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi, và những thử thách lớn nhỏ mà các doanh nghiệp phải vượt qua để thành công.

Điều may mắn mà Lê Anh có được và hơn hẵn những chuyên viên tư vấn khác là Lê Anh không chỉ là kế toán sư và còn là chuyên viên cố vấn về tài chánh hơn 22 năm qua sau khi tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh ngành kiểm toán và tài chính.  Hơn nữa, niềm vui và đam mê (passion) của Lê Anh là luôn luôn học hỏi, nghiên cứu những phương cách để tăng trưởng nguồn thu nhập và giảm thiểu đến mức tối thiểu chi phí sản xuất, và giảm đến mức thấp nhất số thuế mà các doanh nghiệp và cá nhân phải chi trả.

Thêm vào đó Lê Anh cũng là một trong những chuyên gia thuế vụ và kiểm toán có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc giúp đở khách hàng vượt qua các cuộc điều tra (audit) thuế vụ từ nhiều năm qua với mức độ thành công cao nhất.  Những trãi nghiệm trong hàng trăm cuộc điều tra thuế vụ cho Lê Anh thấy rằng tất cả những quyết định về tài chính của cá nhân và doanh nghiệp đều liên quan đến thuế vụ. Tiền chi ra, thu vào, lỗ lãi, lợi nhuận, tiền vay mượn, chi phí kinh doanh, chi phí y tế, giáo dục, bảo hiểm, tiền lời lổ trong mua bán tài sản cố định (doanh nghiệp và nhà riêng), tài sản di động (cổ phiếu, chứng khoán, kim loại quí), cho đến tài sản thừa kế, đều chịu sự chi phối của các bộ luật thuế liên bang và tiểu bang.

Tuy nhiên, luật thuế thay đổi hàng năm.  Có những tín thuế được sử trong năm này sẽ không được phép sử dụng trong những năm đến và ngược lại.  Nắm bắt được những thay đổi quan trọng kịp thời nhất giúp cho doanh nghiệp và cá nhân lập ra kế hoạch thuế hợp lý trong từng năm.  Dưới sự tư vấn chuyên môn, sử dụng luật thuế đúng thời điểm đã giúp cho nhiều khách hàng của Lê Anh tiết kiệm hàng triệu đô-la.

Từ những góc độ chuyên môn này, Lê Anh luôn luôn có một cái nhìn tổng thể (holistic approach) khi tư vấn cho quí vị trong nhiều lãnh vực từ quản lý tài chính, kiểm toán, đến thuế vụ cá nhân và doanh nghiệp.  Đối với doanh nghiệp, Lê Anh sẽ làm việc với khách hàng từ việc thành lập công ty, điều hành công ty, phương cách làm việc với các cơ quan chính phủ, thành lập chương trình hưu trí từ nguồn lợi nhuận kinh doanh được khấu trừ (tax deductible) trong chi phí doanh nghiệp, lương bổng cho nhân viên, cho đến việc chi trả thuế theo định mức thấp nhất và hợp pháp.

Đối với cá nhân, Lê Anh và nhân viên sẽ tư vấn cho quí vị trong việc chuẩn bị hồ sơ ngay cả trước khi mùa thuế bắt đầu, vì có nhiều phương pháp giảm thuế phải được chuẩn bị trước khi khai thuế, trước khi năm thuế chấm dứt (nghiã là trước ngày 31 tháng 12 đối với hầu hết cá nhân).   Những kế hoạch này bao gồm việc bán đi những cố phiếu hoặc chứng khoán bị lổ nhiều (để claim tiền lỗ vào các khoản lời khác), lập quỹ hưu trí cá nhân, tiết kiệm đại học, quỹ tiết kiệm y tế, chuẩn bị các chứng từ giảm thuế (tax deductible), v.v. là một trong số ít những phương pháp mà chúng tôi đang tư vấn cho khách hàng.

Sau đây là các dịch vụ tư vấn căn bản:

 1. Tư vấn thành lập công ty (Incorporation) , tổ hơp (partnership), công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)
 2. Viết kế hoạch thương nghiệp (Business Plan) để nộp cho ngân hàng khi vay mượn
 3. Chuẩn bị các báo cáo tài chính (Financial Statements) cho doanh nghiệp và cá nhân khi mua nhà, mượn tiền ngân hàng, và ban giám đốc các siêu thị và các trung tâm thương mại khi điều đình thuê chổ, thuê mặt bằng xây dựng cơ sở thương mại.
 4. Huấn luyện chuyên viên thuế vụ (Certified Tax Preparers) và kế toán viên (Certified Bookkeepers)
 5. Tổ chức các cuộc hội thảo về tài chính, kiểm toán, và thuế vụ cho tổ chức, doanh nghiệp, và cá nhân.
 6. Thành lập các chương trình hưu trí, quỹ tiế kiệm y tế, và quỹ tiết kiệm đại học cho cá nhân và doanh nghiệp.